Tag: رایانش ابری

معرفی سرور رایانش ابری برای محاسبات سنگین در MATLAB

معرفی سرور رایانش ابری برای محاسبات سنگین در MATLAB

به منظور اجرای محاسبات سنگین در MATLAB می‌توانید کدهای متلب را به کمک ماشین های مجازی CPU و GPU برای پردازش ابری در سرورهای آنلاین اجرا کنید. در این یادداشت به معرفی چند سرویس دهنده محاسبات سنگین ایرانی می‌پردازیم.