Tag: پایتون

برنامه ریزی خطی در پایتون با استفاده از Scipy

برنامه ریزی خطی در پایتون با استفاده از Scipy

آموزش مقدماتی حل برنامه ریزی ریاضی خطی (بهینه سازی ریاضی خطی) در محیط پایتون را توسط کتابخانه Scipy.optimize با کلاس linprog دنبال می‌کنیم. سینتکس‌های این تابع بی‌شباهت به متلب نیست و از این روی، سازگاری و کار را با آن خیلی سریع و ساده است.

کتابخانه‌های پایتون برای بهینه‌سازی ریاضی

کتابخانه‌های پایتون برای بهینه‌سازی ریاضی

در این یادداشت به معرفی شش کتابخانه مطرح پایتون در حوزه بهینه‌سازی ریاضی خواهیم پرداخت. هریک از این کتابخانه‌ها ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند و در شرایطی می‌توانند گزینه مناسبی برای استفاده در راستای پیاده‌سازی و حل مدل‌های تحقیق در عملیات باشند.