Tag: متلب

طبقه بندی داده های نامتوازن به کمک یادگیری جمعی در متلب

طبقه بندی داده های نامتوازن به کمک یادگیری جمعی در متلب

در این یادداشت طبقه بندی یا کلاس بندی داده های نامتوازن را به کمک یادگیری جمعی مبتنی بر الگوریتم RUSBoost با تابع fitcensemble در محیط MATLAB بررسی می کنیم.

معرفی سرور رایانش ابری برای محاسبات سنگین در MATLAB

معرفی سرور رایانش ابری برای محاسبات سنگین در MATLAB

به منظور اجرای محاسبات سنگین در MATLAB می‌توانید کدهای متلب را به کمک ماشین های مجازی CPU و GPU برای پردازش ابری در سرورهای آنلاین اجرا کنید. در این یادداشت به معرفی چند سرویس دهنده محاسبات سنگین ایرانی می‌پردازیم.

تحلیل پوششی داده ها در متلب: معرفی تولباکس DEA در نرم‌افزار MATLAB

تحلیل پوششی داده ها در متلب: معرفی تولباکس DEA در نرم‌افزار MATLAB

در این پست به معرفی یک جعبه ابزار برای حل مدل های تحلیل پوششی داده ها در نرم افزار متلب می پردازیم. حل مدل های رایج DEA نظیر CCR و BCC به همراه مدل های جمعی، خروجی های نامطلوب، ابرکارایی و کارایی متقاطع از جمله ویژگی‌های این تولباکس است.