وبلاگ

یادداشت‌ها و محتوای آزمایشگاه تحقیق در عملیات

مقدمه‌ای بر بهینه‌سازی آنلاین: مسأله آسانسور

مقدمه‌ای بر بهینه‌سازی آنلاین: مسأله آسانسور

ما با اطلاعات ناقص مواجه هستیم و حتی اگر هر بار که درخواست جدیدی شناخته می‌شود، یک زمان‌بندی بهینه جدید را محاسبه کنیم، این لزوماً به یک راه‌حل بهینه سراسری منجر نمی‌گردد. حتما باید راهی وجود داشته باشد که بتوان با استفاده از اندکی ریاضیات، کنترلی تمام‌عیار برای آسانسور طراحی کرد.

پوست‌اندازی الگوریتم‌ها در جریان‌های داده‌ای

پوست‌اندازی الگوریتم‌ها در جریان‌های داده‌ای

اگرچه نمی‌توان گفت دوران یادگیری و حل مسأله آفلاین گذشته است، اما الگوریتم‌های کلاسیک در فضای مسائل آنلاین کنونی نیاز به بازبینی و به‌روزرسانی جدی دارند. در بسیاری از کاربردهای چالش‌برانگیز، الگوریتم های یادگیری در محیط‌های پویایی عمل می‌کنند که در آنها، داده‌ها در طول زمان جمع‌آوری می‌شوند.